Általános tájékoztatás


Seveso II. Irányelv

 

 

Az iparban jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordja a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. Szerencsére ilyen súlyos balesetek ritkán fordulnak elő.

Az uniós normákat (Seveso II. Irányelv) rögzítő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló katasztrófavédelmi törvény (link: jogszabályok) a súlyos ipari balesetek megelőzését és a balesetek káros következményeinek csökkentését célzó intézkedéseket vezetett be hazánkban. A törvény a KATASZTRÓFAVÉDELEM feladatává tette a súlyos balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó állami feladatok irányítását és azok ellátásának biztosítását.

A katasztrófavédelmi törvény az ipari üzemek vezetőinek kötelességévé teszi az üzemben jelenlevő veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok felmérését, a reálisan feltételezhető súlyos balesetek bekövetkeztekor jelentkező hatások meghatározását, a lakosság és a környezet védelmének érdekében a szükséges üzemi megelőző intézkedések megtételét. Ezen információkat a veszélyes üzem BIZTONSÁGI JELENTÉSE és ELEMZÉSE tartalmazza. A veszélyes üzem biztonsági jelentése NYILVÁNOS, a helyi polgármesteri hivatalban mindenki számára hozzáférhető.

A szabályozás végrehajtásához szükséges szervezeti rendszer az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési  Hivatal bázisán 2002. január 01-től működik. A szabályozás hazai bevezetésével kapcsolatos adatok a nyilvánosság számára hozzáférhetők.

Egy váratlanul bekövetkező súlyos ipari baleset kezelésére a település polgármestere - a hivatásos katasztrófavédelem területi szervével együttműködve - KÜLSŐ VÉDELMI TERVET készít, amely meghatározza a lakosság, az anyagi javak és a környezet védelmével kapcsolatos feladatokat, a végrehajtásukkal összefüggő feltételeket, erőket és eszközöket.

Közös érdekünk, hogy a lakosság megismerje a környezetében jelenlévő veszélyforrásokat, a mentőerőkkel együtt tudjon működni saját és környezete biztonsága érdekében. Ezért a katasztrófavédelmi törvény a felső küszöbértékű veszélyes által veszélyeztetett szerinti települések polgármesterének feladatul írta elő a LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ kiadását.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK!

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset esetén gépi vagy kézi SZIRÉNA hangja riasztja a lakosságot.

Amikor a jelzést meghallja:

  • munkahelyén vezetője intézkedései alapján cselekedjen,
  • ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb úton menjen haza (ha csak a hatóságtól erre vonatkozóan hangosbemondón keresztül, vagy más módon ellentétes utasítást nem kap)

Ha otthonában tartózkodik a következők szerint cselekedjen!

A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

 

A baleset bekövetkeztéről szirénajel tájékoztatja.

 

Menjen a legmagasabban fekvő, a veszélytől ellentétes oldalon lévő helyiségbe!

Keressen védelmet otthonában vagy más megfelelő helyen!

 

Kapcsolja be a rádiót és a televíziót, hallgassa a közleményeket!

Csukja be az ajtókat és az ablakokat!

 

Ne dohányozzon, kapcsolja ki a gáztűzhelyt és a nyílt lánggal üzemelő készülékeket!

Kapcsolja ki a szellőző és klímarendszert!

 

Szellőztessen miután a szirénajel a helyzetet veszélytelennek nyilvánította!

 SZIRÉNAJELEK

RIASZTÁS - 120 másodperces folyamatos emelkedő és mélyülő szirénahang

 

Jelentése: VESZÉLY!

120 másodpercig tartó, változó hangmagasságú, folyamatos szirénahang jelzi a közvetlen veszélyt.

Ekkor el kell hagyni az utcákat, a közterületeket és menedéket kell keresni.

 

 

 

 

 

VESZÉLY ELMÚLT - 2x30 másodperces folyamatos állandó hang,
közte 30 másodperces szünettel

Jelentése: A VESZÉLY ELMÚLT!

2 x 30 másodpercig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel, amely jelzi a veszély elmúltát.

A fenti sziréna jelek nem tájékoztatnak a veszély típusáról, a szükséges ellenintézkedésekről, a védekezésre vonatkozó részletes információkról, ezért kiegészítő utasításokat rádióból és televízióból kaphat.

SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK

KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ : 112
 

RENDŐRSÉG: 107

TŰZOLTÓSÁG: 105

MENTŐK: 104