Általános tájékoztató hatáskörről


Megelőzés
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 a BM OKF területi szerveként működik:
 
        -    szakértői tevékenységet végez,

        -    közreműködik a tűzvédelmi szakértői engedélyezési eljárás, valamint a tűzvédelmi igazságügyi szakértői névjegyzékbe való vétel véleményezési jogkörének feladatai, a szakértők továbbképzésével kapcsolatos teendők, valamint a főigazgatóság hatáskörébe tartozó szakértői feladatok, a tűzvédelmi szakértők névjegyzékének vezetésével kapcsolatos feladatokban;

        -     ellátja, illetőleg koordinálja a tűzvédelmi oktató tevékenységet,

        -     szakterületét érintően a VMKI, a HT, az ÖT részére továbbképzést, tájékoztatót szervez; 

        -     felvilágosítást és tájékoztatást végez.

I. fokon hatósági tevékenységet végez:

        -     tűzvédelmi szakvizsgáztatók és oktatásszervezők nyilvántartását vezeti.

A 259/2011.(XII.7.) Korm. rendelet alapján a tűzvédelmi szakvizsgáztatással valamint az oktatásszervezői és tűzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységekkel összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban I fokú tűzvédelmi hatóság.

        -     a honlapon közzéteszi a tűzvédelmi szakvizsga nyilvántartott oktatásszervezőinek és vizsgáztatóinak névsorát, valamint elérhetőségét,

        -     a jogszabályban meghatározott esetekben ellenőrzi a tűzvédelmi szakvizsga oktatást és szakvizsgáztatást,

        -     határozatával eltilthatja a szakvizsgáztatástól és oktatásszervezéstől a jogosultakat, erről nyilvántartást vezet,

        -     a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagát és a javasolt szakirodalom körét és annak változásait a honlapon.
 
A megyei igazgatóság szakhatósági feladatai

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság I. fokú szakhatóságként az alábbi ügyekben jár el:

    1.       a kormányrendeletben meghatározott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban,

    2.       a polgári repülőtereket érintő közigazgatási hatósági eljárásokban,

    3.       az alábbi építmények építésügyi hatósági eljárásaiban:
     

-         magas építmények,

-         a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb középmagas építmények,

-         a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,

-         a 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,

-         az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,

-         a fekvőbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozattak elhelyezésére szolgáló középmagas építmények, amennyiben az elhelyezés 13,65 méter felett történik,