Gáz csatlakozóvezeték felülvizsgálat


Tájékoztatás a gázcsatlakozó-vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatban


A tüzelőberendezések szakszerű karbantartása és megfelelő üzemeltetése nemcsak a tüzek megelőzése érdekében nagyon fontos, hanem a szén-monoxid képződés megelőzése érdekében is. Szén-monoxid akkor képződik, ha a tüzelőberendezésekben tökéletlen az égés. A gáz csatlakozóvezetékek, felhasználói berendezések időszakonkénti felülvizsgálatát jogszabály írja elő.


Csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték (a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 3. § 4. pont)

Felhasználói berendezés: a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége. (Get. 3. § 18. pont)  

A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés az ingatlantulajdonos tulajdonát képezi, üzemeltetése, üzemképes és biztonságos állapotban tartása a felhasználó kötelezettsége. Ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről.


A felhasználói berendezéseket 5 évente, a csatlakozóvezetéket 10 évente szakemberrel kell felülvizsgáltatni. Ezeket a műszaki-biztonsági felülvizsgálatokat csak az arra jogosult, engedéllyel, igazolvánnyal rendelkező gázszerelő végezheti el. A felülvizsgálat során az ingatlantulajdonosnál vagy a társasháznál a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 1. számú melléklete szerinti jegyzőkönyv kerül felvételre.


Az ellenőrzés ütemezése:

Első ütemben, 2013. december 31-ig az 1981 előtti vagy ismeretlen időpontban beszerelt gázberendezések tulajdonosaira vonatkozik a bejelentési kötelezettség. A szolgáltató pedig 2014. szeptember 30-ig köteles a felülvizsgálatot elvégezni. A felülvizsgálat során feltárt hibákat az ingatlantulajdonos 2015. szeptember 30-ig köteles kijavíttatni.


A további felülvizsgálatok időpontja a fogyasztásmérő berendezések 10 évente kötelező cseréjéhez igazodik. Minden más esetben, vagyis az 1981 után üzembe helyezett készülékeknél már az első felülvizsgálat időpontja is a mérőberendezés cseréjéhez igazodik. Nem kell természetesen elvégeztetni a felülvizsgálatot, ha az ingatlantulajdonos 10 évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel igazolja a műszaki biztonsági felülvizsgálat elvégeztetésének tényét.


Az ingatlantulajdonos vagy a társasház az ellenőrzést követően az alábbiakat teheti:

•    elfogadja a jegyzőkönyvben foglaltakat és a 19/2012. (VII. 20.) NGM rendeletben meghatározott 1 éven belül kijavítja a hibát;
•    a jegyzőkönyvben szereplő megállapításokat, vagy a hibák kijavításának szükségességét vitatja, és a jegyzőkönyv átvételétől számított 30 napon belül, a 29/2014. (IV. 3.) BM rendelet 1. számú mellékletben meghatározott kérelem benyújtásával eljárást kezdeményez az ingatlan fekvése szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnél a műszaki-biztonsági felülvizsgálat megállapításainak felülvizsgálata céljából.


A katasztrófavédelmi kirendeltségek az alábbi esetekben járnak el:

Hivatalból indított eljárás:

A szolgáltató hibát tár fel, és a hiba mértékétől függően a hibás gáz csatlakozóvezetékeket és felhasználói berendezéseket kizárja a gázszolgáltatásból.


Az ingatlantulajdonos vagy a társasház a szolgáltató által felvett jegyzőkönyvben foglaltakat tudomásul veszi. Amennyiben hibás gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések továbbra sem felelnek meg a műszaki-biztonsági feltételeknek, abban az esetben a szolgáltató a vizsgálatot követő 15 napon belül a területileg illetékes kirendeltséghez bejelenti a hibák nem megfelelő kijavításának tényét. A kirendeltség hivatalból 8 napon belül megindítja eljárását és kötelezi az ingatlantulajdonost vagy a társasházat a hiba határidőre történő kijavítására. Az ingatlantulajdonos vagy a társasház számára a hiba kijavítására legkevesebb 45 napot kell biztosítani.


Kérelemre indított eljárás:

A szolgáltató hibát tár fel, és a hiba mértékétől függően a hibás gáz csatlakozóvezetékeket és felhasználói berendezéseket kizárja a gázszolgáltatásból. Az ingatlantulajdonos vagy a társasház a szolgáltató által felvett jegyzőkönyvben szereplő megállapításokat, vagy a hibák kijavításának szükségességét vitatja, a jegyzőkönyv átvételétől számított 30 napon belül, meghatározott kérelem benyújtásával eljárást kezdeményez az ingatlan fekvése szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnél a műszaki-biztonsági felülvizsgálat megállapításainak felülvizsgálata céljából.


A kirendeltség a kérelem beérkezését követő 8 napon belül hatósági szakértőt rendel ki.


Gyorsított eljárás:

Amennyiben a kérelmező

gyermekek átmeneti gondozásának helyén, gyermekek vagy családok átmeneti otthonában, gyermekotthonban, különleges gyermekotthonban, fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményben, vagy személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást biztosító bentlakásos szociális intézményben történt felhasználói berendezés üzemen kívül helyezése miatt nyújtott-e be kérelmet, ezen esetekben gyorsított hatósági eljárást kell lefolytatni.

Kapcsolódó információk:

Dokumentumok:
Gázcsatlakozóvezeték felülvizsgálat - LAKOSSÁGI KÉRELEM
Gázcsatlakozóvezeték felülvizsgálat - KÉRELEM (új)