2014. évi hatósági ellenőrzési terve


A hivatásos katasztrófavédelmi szervek 2014. évi hatósági ellenőrzési terve

ssz. Ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak Ellenőrzés ütemezése Ellenőrzés eszköze Az ellenőrzés szempontrendszere 
1 Életvédelmi építmények felülellenőrzése évente időszakos hatósági nyílvántatrás ellenőrzése 37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet
2 A melegedésre alkalmas befogadóhelyek ellenőrzése (autópályák, autóutak, közlekedési csomópontok közelében) 2014. 2014. január helyszíni bejárás a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet.
3 Települések földtani veszélyforrások supervisori ellenőrzése  kockázati helyszínek szerint II. negyedév helyszíni bejárás Ket.  alapján
4 Árvízi kockázati helyszínek supervisori ellenőrzése kockázati helyszínek szerint III. negyedév helyszíni bejárás Ket.  alapján
5 Befogadóhelyek (Paks árvízi területek) ellenőrzése évente időszakos hatósági helyszíni bejárás a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet.
6 veszélyes üzemek területéhez kapcsolódó lakossági tájékoztatás  3 évente időszakos hatósági jelentés bekérés, helyszíni, a vesz anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekrőelleni védekezésről 219/2011.(X.20.) korm. rendelet III. fejezet 27. §.  
7 A hatósági határozattal kijelölt gazdálkodó szervezetek veszélyelhárítási tervének, és a munkahelyi polgári védelmi szervezeteinek ell.  3 évente időszakos hatósági terv bekérés, helyszíni, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet.
8 Járóbeteg ellátásra szolgáló egészségügyi létesítmények tűzvédelmi ellenőrzése  2014 2014. január helyszíni ellenőrzés jogszabályokban és hatósági engedélyekben foglaltak ellenőrzése
9 Fekvőbeteg ellátásra szolgáló egészségügyi létesítmények tűzvédelmi ellenőrzése 2014 2014. február - április helyszíni ellenőrzés jogszabályokban és hatósági engedélyekben foglaltak ellenőrzése
10 Piacfelügyeleti ellenőrzés tűzoltó-technikai termék forgalmazóinál 2014 2014. február - november helyszíni ellenőrzés megfelelőség igazolások ellenőrzése
11 Oktatásszervezők ellenőrzése 2014 2014. március - október helyszíni ellenőrzés jogszabályokban és hatósági igazolásokban foglaltak ellenőrzése
12 Piacfelügyeleti ellenőrzés építési termék forgalmazóinál, beépítőinél 2014 2014. február - november helyszíni ellenőrzés megfelelőség igazolások (teljesítménynyilatkozatok) ellenőrzése
13 50 fő befogadóképesség feletti speciális ellátást biztosító létesítmények időskorúak számára létrehozott intézményeinek tűzvédelmi ellenőrzése 2014 2014. július - október helyszíni ellenőrzés jogszabályokban és hatósági engedélyekben foglaltak ellenőrzése
14 Karácsonyi vásárok, bevásárlóközpontok tűzvédelmi ellenőrzése 2014 2014. december 1-19. helyszíni ellenőrzés jogszabályokban és hatósági engedélyekben foglaltak ellenőrzése
15 Pirotechnikai termékek átmeneti tárolása és forgalmazása 2014 2014. december 28-31. helyszíni ellenőrzés jogszabályokban és hatósági engedélyekben foglaltak ellenőrzése
16 Szabadtéri tüzek megelőzésével összefüggésben erdő-vegetáció ellenőrzése 2014 2014. február - április helyszíni ellenőrzés tűzmegelőzési szabályok betartásának ellenőrzése
17 Aratási tevékenységgel összefüggő tüzek megelőzésével kapcsolatos ellenőrzések 2014 2014. június - július helyszíni ellenőrzés tűzmegelőzési szabályok betartásának ellenőrzése
18 felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem időszakos hatósági ellenőrzése 2014. 2014.január-november* helyszíni ellenőrzés 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet
19 alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem időszakos hatósági ellenőrzése 2013-2014. 2014.január-november* helyszíni ellenőrzés 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet
20 SKET-el rendelkező küszöbérték alatti veszélyes üzem időszakos hatósági ellenőrzése 2013-2015. 2014.január-november* helyszíni ellenőrzés 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet
21 Belső védelmi terv gyakorlat ellenőrzése az alsó és a felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekben 2014. 2014. január-november helyszíni ellenőrzés 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet
22 Súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlat ellenőrzése a küszöbérték alatti üzemekben 2013-2015. 2014. január-november helyszíni ellenőrzés 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet
23 komplex supervisori ellenőrzés 2014. 2014. január-november** helyszíni ellenőrzés jogszabályokban és hatósági engedélyekben foglaltak ellenőrzése
24 eseti supervisori ellenőrzés 2014. 2014. január-november helyszíni ellenőrzés jogszabályokban és hatósági engedélyekben foglaltak ellenőrzése
25 nukleáris és radiológiai létesítmény ellenőrzése 2014 2014. január-november helyszíni ellenőrzés 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet, illetve 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
26 Veszélyes árut gyártó, tároló, feldolgozó telephelyek ellenőrzése üzemazonosítás céljából 2014. 2014. január-november*** helyszíni ellenőrzés 219/2011. (X.20.) Korm. rendeletben foglalt ellenőrzés a Kat. IV. fejezetének hatálya alá tartozás megállapítása céljából
27 veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzése 2014 2014. 01.-11. hó helyszíni ellenőrzés 1/2002. (I.11.) Korm. rendelet
28 veszélyes áru közúti szállításával kapcsolatos telephelyi ellenőrzés 2014 2014. 01.-11. hó helyszíni ellenőrzés 1/2002. (I.11.) Korm. rendelet
29 veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzése 2014 2014. 01.-11. hó helyszíni ellenőrzés 312/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
30 veszélyes áru vasúti szállításával kapcsolatos telephelyi ellenőrzés 2014 2014. 01.-11. hó helyszíni ellenőrzés 312/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
31 veszélyes áruk vizi szállításának ellenőrzése 2014 2014. 01.-11. hó helyszíni ellenőrzés 312/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
32 veszélyes áruk vizi szállításával kapcsolatos telephelyi ellenőrzés 2014 2014. 01.-11. hó helyszíni ellenőrzés 312/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
39 A külső védelmi tervvel rendelkező települések éves komplex vagy részleges gyakorlatainak ellenőrzése az igazgatóság által tervezett gyakorlat időpontjában évente időszakos hatósági helyszíni ellenőrzés 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet