Hírek


ÁLLÁSHIRDETÉS
2019. január 29. 14:56
VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG HUMÁN SZOLGÁLAT MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐI BEOSZTÁS BETÖLTÉSÉRE

Foglalkoztatás
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján határozatlan idejű hivatásos jogviszony
Beosztás besorolása: tiszti besorolás C kategória
 
Szolgálatteljesítés helye, címe: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
                                                     8200 Veszprém, Dózsa György utca 31.
Munkarend: hivatali
 
A munkavédelmi felügyelő feladatai:

 • megyei hatáskörrel, szakmailag irányítja a munkavédelmi tevékenységben résztvevők munkáját,
 • részt vesz a munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítésében, azok ellenőrzésében,
 • segíti a munkáltatót, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek kialakításában,
 • ellátja a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek megelőzése és kivizsgálása vonatkozásában a jogszabály által előírt feladatait.

Alkalmazási feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • felsőfokú állami végzettség,
 • középfokú munkavédelmi végzettség,
 • B kategóriás gépjárművezetői engedély.


Előnyt jelent:

 • hon- és rendvédelmi szervnél szerzett tapasztalat,
 • munkavédelmi területen szerzett gyakorlat,
 • tűzoltási vagy tűzmegelőzési tapasztalat,
 • készség szintű számítástechnikai ismeret.

Bérezés: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerint

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • felsőfokú állami iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
 • részletes fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik,
 • nyilatkozat arról, hogy az pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul.

A munkakörrel kapcsolatban további információ a 06-88/620-800–as telefonszámon kapható.
A jelentkezés benyújtásának módja, határideje: 2019. február 15.

Elektronikus úton veszprem.mki@katved.gov.hu e-mail címen keresztül.

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje:

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik. A kiválasztott jelentkezőknek a személyes meghallgatáson eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet, valamint három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt eredetben kell benyújtani. A jelentkezőknek a munkába állását megelőzően egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet alapján.

A jelentkezőket elektronikus úton értesítjük az eredményről.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.veszprem.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.