Igazgatási, szolgáltatási díj

Igazgatási szolgáltatási díj

 

2012. május 4-től hatályban lévő az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 1. számú melléklete szerint az ügyfelek alábbi eljárásokért szolgáltatási díjat kötelesek fizetni, melynek mértéke 13.000Ft.

A díj megfizetését az ügyben eljáró hatóság ellenőrzi, a fizetés teljesíthető banki átutalással, vagy a hatóságtól igényelt „sárga csekken”.

Díjfizetésre átutalás esetén az alábbi keretszámla szám szolgál.

 

Hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megnevezése

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10048005-00283717-00000000

 

 

Eljárás típusa Katasztrófavédelmi Kirendeltségek hatáskörében

Igazgatási szolgáltatási díj (Ft)

Telepengedély kiadása iránti eljárásokban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

 13 000

Éghető töltetű tárolótartály létesítési és használatbavételi eljárásaiban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

 13 000

Zenés, táncos rendezvény engedélyezési eljárásban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

13 000

 

 

Eljárás típusa Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörében

Igazgatási szolgáltatási díj (Ft)

Pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

 13 000

Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízmű vízjogi létesítési, valamint üzemeltetési engedélyének kiadására irányuló eljárásában tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

 13 000

Radioaktív anyag tárolása, használata, felhasználása, szállítása és átalakítása tekintetében nyitott sugárforrás esetében tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

13 000

Polgári repülőtér építésügyi hatósági eljárásában tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

 13 000

Leszállóhely létesítésére és megszüntetésére irányuló eljárásban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

13 000