irányított égetés


Irányított égetésre vonatkozó szabályok

2015. március 5-én hatályba lépett az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat, amely új előírásokat határozott meg többek között a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozóan is.

Jogszabály szerint, általában tilos szabadtéren égetni. Kivételt képeznek azok a települések, ahol az önkormányzatok helyi rendeletben meghatározott feltételek mellett megengedik a belterületen történő kerti hulladékok elégetését.

Külterületen lévő, lábon álló növényzet, és tarló égetését előzetesen engedélyeztetni kell a katasztrófavédelemmel egy 3.000 forintos illetékbélyeggel ellátott kérelemmel. Az illetékes tűzvédelmi hatóság öt napon belül határozatot hoz az égetés engedélyezéséről vagy megtiltásáról.

Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység 20.000 forinttól 60.000 forintig terjedő tűzvédelmi bírságot von maga után! Abban az esetben, ha tevékenységével tüzet idéz elő és tűzoltói beavatkozás is szükségessé válik, a bírság akár milliós nagyságrendű lehet.

A külterületi égetésre vonatkozó kérelem minta a veszprem.katasztrofavedelem.hu weboldalról letölthető.


 

Kapcsolódó információk: