Különös közzétételi lista


Különös közzétételi lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A hatóság döntéseinek Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján történő közhírré tétele

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján, ha az ügyfelek köre pontosan nem megállapítható, valamint a a több mint 50 ügyfél részvételével zajló eljárások esetén.
 

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2018. július 30.
Letöltés:    Tájékoztató
Közzétéve:  2018. július 30.
Megtekint:  
Közzétéve:  2016. március 07.
Letöltés:    Cargo Ware Kft.határozat
Közzétéve:  2015. augusztus 13.
Letöltés:    Határozat
Közzétéve:  2015. augusztus 13.
Letöltés:    Határozat
Közzétéve:  2015. július 16.
Letöltés:    II.fok határozat Megoldás Kft.
Közzétéve:  2014. október 27.
Letöltés:    Bírsághatározat
Közzétéve:  2014. október 21.
Letöltés:    Figyelmeztetés határozat
Közzétéve:  2014. október 21.
Letöltés:    Figyelmeztetés határozat
Közzétéve:  2014. október 21.
Letöltés:    Figyelmeztetés
A közérdekű keresettel megtámadható döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89,§ (3) bekezdése, illetve a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109.§ (2) bekezdése alapján

Közzétéve:  2018. július 30.
Megtekint:  
A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71.§ (1) bekezdése alapján hozott döntések
Közzétéve:  2018. július 30.
Megtekint:  
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Kormányrendelet 5/B.§ a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok
Közzétéve:  2018. július 30.
Megtekint:  
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ideiglenes ellátása érdekében hozott, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet kijelölő határozatok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 80/A. (1) a) pontja

Közzétéve:  2017. augusztus 30.

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon jelenleg nincs ezzel kapcsolatosan releváns adat.

Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.
A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak.
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM. rendelet 1.§ (5) bekezdésére is figyelemmel

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2017. szeptember 01.
Megtekint:  
Kéményseprőipari közszolgáltatók
Közzétéve:  2017. szeptember 26.
Letöltés:    kéményseprő nyilvántartás

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. augusztus 01.346-kemenyseprok-nyilvantartas-2014
Gázszerelők jegyzéke

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvény 89.§ alapján nyilvántartott, hatósági eljárásban kirendelhető szakértők jegyzéke.


Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. augusztus 30.gj
2018. január 26.Gáz-szakértők jegyzéke
Gazdálkodási adatok
Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés a) pontja

Közzétéve:  2017. augusztus 30.
Letöltés:    Közbeszerzési terv

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. szeptember 04.Közbeszerzési terv 2016.
Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerinti adatok, vagyis az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok, tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra-ha vannak ilyenek-vonatkozó hivatkozás

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) bekezdés b) pontja alapján

Közzétéve:  2017. augusztus 30.

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon jelenleg nincs ezzel kapcsolatosan releváns adat.

A Kbt. 9.§ (1) bekezdés h)-i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) bekezdés c)-d) pontja alapján

Közzétéve:  2017. augusztus 30.

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem kötött a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9.§ (1) bekezdés h)-i) pontjában meghatározott feltételek szerinti szerződést.

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) bekezdés e) pontja alapján

Közzétéve:  2017. szeptember 04.

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon jelenleg nincs ezzel kapcsolatosan releváns adat.

Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok: hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, az, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés f) pontja alapján

Közzétéve:  2017. szeptember 04.

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon jelenleg nincs ezzel kapcsolatosan releváns adat.

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés g) pontja

Közzétéve:  2017. szeptember 04.
Letöltés:    Összegzés
A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 13. sora

 

Közzétéve:  2017. augusztus 30.

Jelenleg nincs releváns adat.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján.

Közzétéve:  2014. augusztus 14.

Jelenleg nincs releváns adat.