Műveletirányítási Ügyelet

Megyei Főügyelet

A Főügyelet megyei hatáskörű 24 órás ügyeleti szolgálat, mely a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a tűzoltóságok, és a magasabb készenlétbe helyezett polgári védelmi szervezetek megyei szintű állandó ügyeletét látja el. Szolgálati elöljárója a művelet irányító ügyeletnek, a hivatásos tűzoltóparancsnokságok és az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok híradó ügyeleteinek. A főügyeleti szolgálatot egyidejűleg egy fő látja el.

Műveletirányítási ügyelet

    A megyei műveletirányítás a Veszprém Megye területén bekövetkezett tűz és káresetekről a 105 és 112 segélykérő vonalakon érkező bejelentéseket, jelzéseket fogadja, értékeli.

    Feladata:   
•    A szükséges intézkedések megtétele, az erők, eszközök riasztásának, esetleges átcsoportosításának biztosítása, a tűzesetekkel és műszaki mentésekkel kapcsolatos hírforgalom, valamint egyéb szolgálati hírkapcsolat biztosítása.
•    Kapcsolattartás és szükség szerinti közös intézkedések biztosítása az együttműködő szervek ügyeleteivel, a rendkívüli események, illetve tűzesetek és műszaki mentések hatékony felszámolása érdekében, továbbá segítségnyújtás és segítség igénybevétele az érvényben lévő együttműködési megállapodások alapján.

A Megyei Főügyelet és a Műveletirányítási Ügyelet elhelyezése:

    Tűzoltó laktanya épületének földszintjén kialakított összevont Híradó-ügyeleti helységben (8200 Veszprém, Dózsa György út 31)

A Megyei Főügyelet és a Műveletirányítási Ügyelet alárendeltsége:

•    Megyei igazgatónak
•    Megyei igazgató-helyettesnek
•    Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főügyeletének (OKF Főügyelet))
•    Főügyeleti osztályvezetőnek van közvetlenül alárendelve.