Önkormányzati tűzoltóságok


2012. április 30-val a régi köztestületi önkéntes tűzoltóságokból jöttek létre az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok, amelyek együttműködési megállapodást kötöttek a területileg illetékes hivatásos tűzoltó-parancsnokságokkal, melynek alapján saját területükön tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet végezhetnek.

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területén négy önkormányzati tűzoltó-parancsnokság működik: Balatonfüreden, Sümegen, Tapolcán és Zircen.

Az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok tűzoltási és műszaki mentési feladatokat hajtanak végre, állandó készenléti szolgálatot látnak el.

Az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok az esetek nagy többségében önállóan képesek végrehajtani a beavatkozásokat. Munkájukról elmondható, hogy a jogszabályban elvárt képzettséggel rendelkeznek, magas színvonalon, a szakmai felettesek előírásainak és utasításainak megfelelően látják el a feladataikat.

Az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok részt vesznek a megyei igazgatóság által szervezett továbbképzéseken és a hivatásosok tűzoltókkal közösen gyakorlatokat hajtanak végre.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját költségvetéséből biztosítja a székhelyük szerinti települési önkormányzatok részére az arányos költségfedezetet, hogy az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok maradéktalanul el tudják látni feladataikat. A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Katasztrófavédelmi Kirendeltségek folyamatosan ellenőrzik és felügyelik költségvetésüket, szakmai tevékenységüket, a beavatkozáshoz szükséges személyi és technikai feltételek meglétét.