Pápa HTP


Pápa Hivatásos Tűzoltóság
története
Pápa városában a tűz elleni védekezés a XVI-XVII. században a polgári lakosság körében, elsősorban a céhek feladata volt. A XVIII. században a város hadnagya végezte a tűzrendészeti irányítást. A tüzek megelőzése érdekében a földesurak elrendelték, hogy a házakat szilárd anyagokból kell építeni, és nád helyett cseréppel kell befedni. Így született meg Pápa város első tűzvédelmi rendelete 1725-ben. A XIX. században a földesúr arra kötelezte a várost, hogy 8 fős tűzoltó testületet állítson föl, amely szakszerűen tudja kezelni a tűzoltó eszközöket. 1823-ban a vármegye közreműködésével újabb szabályzat megalkotására került sor, amely megteremtette az egységes városi tűzrendészetet. 1867 után sorra alakultak a városi egyletek, melyek 1871-ben megalakították a Magyar Országos Tűzoltó Szövetséget. Pápán az Önkéntes Tűzoltó Testület 1871-ben alakult meg. A krónikus létszámhiány miatt sokszor a megszűnés fenyegette a Testületet. A XX. század közepére a hivatásos állami tűzoltóság látta el a város tűzvédelmi feladatait, egészen 1995-ig. 1995. július 1-től 2012. január 1-ig a tűzoltóság Pápa Város Önkormányzatának intézményeként, „Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága” néven működött. A Pápa Város Önkormányzatának testvérvárosi kapcsolatainak köszönhetően a kampeni és schwetzingeni tűzoltóságokkal vettük fel a kapcsolatot, amelyhez 2010-ben csatlakoztak Kovászna város tűzoltói is. A testületek kölcsönös látogatásokkal szilárdították meg a barátságukat. Kampen és Schwetzingen tűzoltósága több gépjárművet adott ajándékba a pápai tűzoltóknak, és ez nagyban elősegítette a tűzoltóság technikai fejlődését, növelte a beavatkozások hatékonyságát. A kampeni tűzoltóság 2 db Mercedes gépjárműfecskendőt és 1 db Mercedes kisbuszt, a schwetzingeni tűzoltóság pedig 1 db Mercedes Metz tolólétrát ajándékozott a pápai tűzoltóknak. A későbbiekben Kovászna városának tudott a pápai tűzoltóság ajándékozni előbb egy Mercedes gépjárműfecskendőt (2010-ben), majd egy vízszállító gépjárművet (2011-ben).
2003. május 3-án – Pápa Város Képviselő Testülete -  csapatzászlót, majd 2011. december 22-én „PRO PUBLICO” – A KÖZJÓÉRT elismerő díjat adományozott a tűzoltóság részére a  város polgárai és a bajbajutottak szolgálatában végzett elkötelezett munkája, szakmai elhivatottsága elismeréseként. 
2012. január 1-el jogutódlással Pápa Hivatásos Tűzoltóság néven működik tovább a Testület, a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezeti rendszerében.