Tűzeseti hatósági bizonyítvány


Tájékoztató a tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadásáról
 
A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet előírásainak megfelelően a tűzeset helye szerint illetékes hatóság (katasztrófavédelmi kirendeltség) a bejelentett tűzesettel kapcsolatban az ügyfél kérelmére tűzeseti hatósági bizonyítványt ad ki. A hatósági bizonyítvány iránti kérelem a letölthető nyomtatványon, vagy az abban foglaltak szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő dokumentum formájában nyújtható be.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján a hatósági bizonyítvány iránti kérelem előterjesztésekor 3000.- Ft, azaz háromezer.- forint illetéket kell fizetni, melyet illetékbélyeggel kell leróni.

 


A tűzeseti hatósági bizonyítvány az alábbiakat tartalmazza:

• az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát, ügyintézőjének nevét,
• a tűzjelzés idejét,
• a tűzeset helyét és idejét,
• a tűzoltói beavatkozás megtörténtét,
• a tűzvizsgálati eljárás megindulását,
• a tűzesetről rendelkezésre álló adatok közül azokat, melyek a tűzeseti hatósági bizonyítvány felhasználása szempontjából szükségesek,
• kinek, milyen bizonyítékok alapján, milyen célból került kiadásra,
• a döntéshozatal helyét és idejét, a hatáskör gyakorlójának nevét, hivatali beosztását, valamint a döntés kiadmányozójának a nevét, hivatali beosztását, ha az nem azonos a hatáskör gyakorlójával.

A tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadását a hatóság megtagadja, ha kiadása jogszabályba ütközik, vagy az ügyfél valótlan vagy olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik, illetve, ha a tűzeset megtörténtének ténye a helyszín megtekintése alapján nem állapítható meg.

A kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni a tűzeseti hatósági bizonyítványt.
Letölthető kérelem minta tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadásához