Veszprém HTP


Veszprém Hivatásos Tűzoltóság
története

 
A múlt 1875. július 18-ra nyúlik vissza. Ekkor tartotta alakuló ülését a Veszprémi Önkéntes Tűzoltó Egylet. A majd egy évtizedig tartó, nehézségekkel teli „kezdetet” követően – az 1887.május 16-án megválasztott - új főparancsnok Dr. Óvári Ferenc irányításával kezdődött meg a fellendülés időszaka. A századelő idejére a tűzoltóság létszámában és felszereltségében is jelentősen gyarapodott. Az igen rossz elhelyezési körülmények az 1910-es évekre már-már a működést veszélyeztették, a helyzet tarthatatlanná vált.
   

A gondok leküzdésével szemben érzett tettvágya és elkötelezettsége arra sarkallta a Város akkori vezetését, hogy a szűkös Jeruzsálem- és Temető hegyi szertár épületek helyett egy új, a kor akkori igényeit kielégítő laktanya építéséről határozzanak. A mai Szeglethy utcában emelt új épület átadására 1912. április 1-én került sor. A tűzoltóság e helyen 1953. október 23-ig működött, amikor is - a tűzoltóknak jelenleg is otthont adó – új laktanyát avattak.


A tűzoltó főparancsnoki tisztségben - az 1897-ben lemondott, és ekkor az önkéntes tűzoltó egylet örökös tiszteletbeli főparancsnokává választott - dr. Óvári Ferencet olyan kiváló személyiségek követték mint dr. Csomasz Béla, Blázy Imre, dr. Benkő Károly, Winkler István, Kránitz József, Molnár László, Halász János, Véniss Sándor, Pap József, Szabó Gyula, Páhy Ferenc, Hámory Béla, Baracskai Sándor, Auer János, dr. Zöld János, Garabics Tibor és a jelenlegi parancsnok Miskey Tamás.

A tűzoltóságok államosítása a veszprémi egységet sem kerülte el, így 1949-től állami szervként folytatta tevékenységét egészen 1995-ig. 1995-től 2012-ig Veszprém Város Önkormányzatának intézményeként biztosította a Tűzoltóság Veszprém és térsége tűzvédelmét.
2012. január 01-től a katasztrófavédelmi törvény rendelkezései szerint veszprémi Tűzoltóság, mint valamennyi hivatásos önkormányzati tűzoltóság, visszakerült az állami irányítás alá, és a katasztrófavédelmi rendszer helyi egységeként látja el továbbra is feladatait.