Tartalomjegyzék

Ellenőrzési Szolgálat

Az Ellenőrzési Szolgálat tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében végzi.

Legfontosabb feladatai:

  • az ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellépni a jogszabályi és belső normatívák előírásainak megsértése ellen,
  • ellenőrzési feladatait az éves belső ellenőrzési tervben, féléves és havi ellenőrzési és felügyeleti tervben foglaltak, illetve az igazgatói utasítás alapján végzi, a váratlan időpontban végrehatott ellenőrzésekkel az aktuális állapot feltárása valósul meg,
  • az ellenőrzések tapasztalatai alapján kezdeményezi egyes szervezeti egységek, vagy tevékenységi körök soron kívüli ellenőrzését, vezetőik soron kívüli beszámoltatását,
  • kezdeményezi az igazgatóság vezetőjénél belső normatívák kiadását, ha az a jogszabályok egységes végrehajtása, a jogellenes gyakorlat megszüntetése, a meglévő szabályozás elégtelensége miatt szükségessé vált,
  • a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít a szerv működése eredményességének növelése, valamint a belső kontrollrendszer javítása, továbbfejlesztése érdekében,
  • figyelemmel kíséri az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket,
  • a belső ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellép a korrupciós jelenségekkel szemben, megelőzése érdekében javaslatokat tesz, szükség esetén kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását.

További feladata még, az igazgatóság irányítása alá tartozó katasztrófavédelmi kirendeltségek és hivatásos tűzoltó-parancsnokságok irányítási és felügyeleti jogból fakadó ellenőrzési tevékenységének felügyelete, segítése.

A szakmai ellenőrzési feladatok követelményrendszerét, általános rendelkezéseit, végrehajtási szabályait, módszertanát a BM OKF Főigazgatója által kiadott Ellenőrzési és Felügyeleti Szabályzat tartalmazza.

A revizori ellenőrzések során követendő eljárás rendjét, a követelmények rendszerét a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és az igazgató által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.