Tartalomjegyzék

Hivatal

HIVATAL

A Hivatal a Veszprém MKI igazgatójának közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egység, mely feladatait a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően látja el.
Feladata:
  •   a lakossággal történő interaktív kapcsolattartás érdekében az ügyfélszolgálati iroda működtetése;
  •   a társadalmi kapcsolatok erősítése, a MKI rendezvényeinek szervezése, ezzel összefüggő protokoll feladatok  végrehajtása;
  •   a Veszprém MKI kommunikációs feladatainak szakirányítása és felügyelete;
  •   a szabályozási koncepciók, belső normák, jelentések, kidolgozásának irányítása;
  •   a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának felügyelete, továbbá a szervezeti egységek közötti koordináció végzése;
  •   a Veszprém MKI és szervezeti egységei minőségirányítási rendszerének működtetése;
  •   az ügyirat-kezelési feladatok felügyelete, a Veszprém MKI minősített és nyílt adatvédelmi és ügyirat-kezelési tevékenysége;
  •   a minősített adatokkal kapcsolatban a titokvédelmi előírások betartásának rendszeres ellenőrzése.
Ellátja a jogi és jogi képviseletet igénylő feladatokat, a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos feladatokat.

Szervezi és koordinálja az igazgató által elrendelt értekezleteket, megbeszéléseket, végzi azok dokumentálását.
Feladata a szakterületéhez tartozó BM OKF-hez történő felterjesztések kidolgozása, illetve annak irányítása.

Szervezi az igazgató hivatali programjait, figyelemmel kíséri azok alakulását és a megvalósulásukhoz szükséges feltételek biztosítását.

Ellátja a Veszprém MKI jogi, peres és nem peres képviseletét, figyelemmel kíséri a helyi szervek peres ügyeit.

A szakterületek feladatainak ellátásához – szükség esetén – jogi tanácsot és tájékoztatást ad.

Részt vesz a gazdasági és egyéb döntések jogi szempontú előkészítésében.
Véleményezi, valamint ellenjegyzi a MKI normatív belső rendelkezéseinek tervezetét, a MKI által kötendő szerződések tervezeteit.

Közreműködik a szolgálati feladatok ellátása során súlyos munkabalesetet szenvedettek kártérítésével kapcsolatos ügyintézésben.

Ellátja a Veszprém MKI-hez érkező és az ott keletkező nemzeti és külföldi minősített és nem minősített adat védelméből adódó ügyirat-kezelési feladatokat, szervezi a Veszprém MKI minősített és nem minősített adatvédelmi és ügyirat-kezelési tevékenységét.

Kidolgozza és karbantartja a Veszprém MKI minősített adatok védelméről szóló Biztonsági Szabályzatát, a Veszprém MKI nem minősített adat védelméről szóló Iratkezelési Szabályzatát és Irattári Tervét, és a MKI Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát.

Teljesíti a ”Személyes adatok kezelésével és a közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos” kérelmekkel összefüggő jelentéstételi kötelezettségeket.