Tartalomjegyzék

Közösségi szolgálat a katasztrófavédelemnél

     2012. Szeptember elsejével hatályba lépett a nemzeti köznevelésről szóló törvény nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendelet, amelynek egyik új eleme, hogy azoknak a középiskolásoknak, akik 2016. január 1-je után érettségiznek, ötven órányi közösségi szolgálatot kell teljesíteniük. Közösségi szolgálatnak az a munka számít, amelynek során a diák a saját helyi közössége javát szolgáló, anyagi érdektől független tevékenységet folytat szervezett keretek között.

     Ilyennek számít a katasztrófavédelmi, egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi, óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység.

     A katasztrófavédelem kiemelt célja a gyermekek és fiatalok katasztrófavédelmi felkészítése, amelynek érdekében országszerte lehetőséget biztosít a középiskolás diákok számára, hogy közösségi szolgálati kötelezettségüket a katasztrófavédelem szerveinél: megyei igazgatóságokon, kirendeltségeken, tűzoltóparancsnokságokon teljesítsék. Ennek során megismerhetik a szervezet feladatrendszerét, kialakul bennük a biztonság, a katasztrófák megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés melletti elkötelezettség és felelősségérzet, és későbbi életük folyamán nagy valószínűséggel többet tesznek majd saját és környezetük biztonságáért.

     A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat keretében a diákok bekapcsolódhatnak a tűzmegelőzés és a tűzvédelem, a polgári védelem, illetve az iparbiztonság szakterületének munkájába. Közreműködhetnek például iskolájuk tűzriadótervének kidolgozásában, a terv gyakoroltatásának előkészítésében és végrehajtásában, az intézmény tűzvédelmi rendszerének ellenőrzésében, tűzoltóversenyek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában, de akár az őket fogadó tűzoltólaktanya karbantartási tevékenységeiben is. Aki a polgári védelem területével kíván alaposabban megismerkedni, az részt vehet katasztrófakockázati helyszínek bejárásában, polgári védelmi gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában, ifjúsági versenyek előkészítésében és lebonyolításában, vagy éppen a polgári védelmi tervezéshez szükséges adatbázisok készítésében, vagy a lakosságfelkészítésben. Az iparbiztonság iránt érdeklődő diák a veszélyes áruszállítást nyomon követő rendszerek karbantartásában és alkalmazásában, illetve veszélyes üzemek bejárásán vehet részt, de tevékeny szerepet kaphat a katasztrófavédelmi műveleti labor járműveinek napi karbantartásában, üzemszerű működtetésében is.

     Azok a középiskolások, akik a közösségi szolgálat egészét, tehát mind az ötven órát a katasztrófavédelemnél kívánják teljesíteni, mindhárom szakterület munkájába betekintést nyernek.
 

Közösségi szolgálat a katasztrófavédelemnél - videó
 

TÁJÉKOZTATÁS A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATTELJESÍTÉS
VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁGON TÖRTÉNŐ TELJESÍTÉSÉRŐL
 

A közösségi szolgálatteljesítés programja: 

- A program minden hónap utolsó 5 munkanapján, a kapcsolattartó mentorral előzetesen egyeztetve hajtható végre
- Egy óra 60 perc, egy alkalom legalább 1, legfeljebb 3 óra
- A programot jelentő 50 órát a középiskola első 3 tanévében – akár a tanítási szünetekben is! –, egyenletesen elosztva célszerű teljesíteni
- Egy időpontban maximum 5 tanuló vehet részt a programban
- Felkészítő és záró órák az iskolában kerülnek megtartásra – ez az iskolában kijelölt pedagógus felelőssége
- A közösségi szolgálatteljesítést jelenléti íven kell vezetni
- Az órák 80% alatti látogatása esetén a VMKI az igazolást megtagadja a tanulótól
- 80%-os részvétel felett a tanuló igazolt hiányzását egy alkalommal pótolhatja
- Teljesítésigazolás csak 100%-ban teljesített közösségi szolgálat esetén állítható ki
- Egyedi kérésre méltányossági alapon a VMKI Igazgatója részigazolást is kiállít a közösségi szolgálat teljesítéséről


Teljesíthető tevékenységi körök:

Tűzmegelőzés, tűvédelem tevékenységi kör

a. Közreműködés a küldő intézmény tűzriadó tervének kidolgozásában, a terv gyakoroltatásának előkészítésében és végrehajtásában (2-3 óra)
b. Részvétel a küldő intézmény tűzvédelmi rendszerének ellenőrzésében (1-2 óra)
c. Közreműködés tűzoltó versenyek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában (3-5 óra)
d. Közreműködés tűzoltósági bemutatók előkészítésében, lebonyolításában (3-5 óra)
e. Részvétel a tűzoltó laktanya karbantartási tevékenységeiben (2-3 óra)

Polgári védelem tevékenységi kör

a. Részvétel a katasztrófakockázati helyszínek bejárásában (2-3 óra)
b. Közreműködés a polgári védelmi gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában (3-5 óra)
c. Közreműködés az ifjúsági versenyek előkészítésében és lebonyolításában (3-5 óra)
d. Közreműködés a polgári védelmi tervezéshez szükséges adatbázisok készítésében (1-2 óra)
e. Részvétel lakosságfelkészítési tevékenységekben (2-3 óra)

Iparbiztonság tevékenységi kör

a. Részvétel a veszélyes áruszállítást nyomon követő rendszerek (RIS, SZIR) karbantartásában és napi alkalmazásukban (1-2 óra)
b. Közreműködés statisztikai – kivéve az ügyfelek üzleti, személyes adatait valamint a nem nyilvános és a minősített adatokat tartalmazó – kimutatások készítésében, továbbá a szakterülethez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek végrehajtásában (2-3 óra)
c. Részvétel veszélyes üzem bejárásokon – az üzemeltetőkkel folytatott előzetes egyeztetésnek megfelelően (2-3 óra)
d. Közreműködés a katasztrófavédelmi műveleti labor járművek napi karbantartásában, üzemszerű működtetésében (1-2 óra)


Jelentkezés rendje:
A küldő középiskola kijelölt felelős pedagógusa előzetesen egyezteti tanulóinak részvételét a Veszprém MKI kijelölt mentorával.

A jelentkezési lap letölthető a Kapcsolódó információk közül.
 

A Veszprém MKI kijelölt kapcsolattartó mentora:

 

Vízi Ottó tű. alezredes, megyei polgári védelmi főfelügyelő
Telefon: 06-88-620-800
E-mail: irfmcerz.gvgxnefnt@xngirq.tbi.uh
 

 

A közösségi szolgálat teljesítésének kijelölt napjai: minden hónap utolsó öt munkanapja.

Figyelem, a közösségi szolgálat megkezdése előtt 3 munkanappal egyezteti szükséges a kijelölt kapcsolattartó személlyel.Fogadó intézmények neve, pontos címe, továbbá a kapcsolattartó személyek  neve és elérhetőségei:

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Cím: 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31.

Kapcsolattartó: Vízi Ottó tű. alezredes

Tel.: 88/620-803

 

Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Cím: 8400 Ajka, Liliom u. 10/b.

Kapcsolattartó: Jáger Zoltán tű. ezredes

Tel.: 88/590-626

 

Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Cím: 8500 Pápa, Major u. 20.

Kapcsolattartó: Rendesné Sebő Gabriella tű. alezredes

Tel.: 89/324-188

 

Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Cím: 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31.

Kapcsolattartó: Mohos András tű. alezredes

Tel.: 88/590-620

 

Ajkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Cím: 8400 Ajka, Liliom u. 10/b.

Kapcsolattartó: Bárány Gábor tű. alezredes

Tel.: 88/590-629

 

Badacsonytomaj Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Cím: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 62.

Kapcsolattartó: Molnár Péter tű. alezredes

Tel.: 88/590-626

 

Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Cím: 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 2.

Kapcsolattartó: Vas Gábor tű. alezredes

Tel.: 88/590-625

 

Pápai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Cím: 8500 Pápa, Major u. 20.

Kapcsolattartó: Horváth Sándor tű. alezredes

Tel.: 89/324-188

 

Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Cím: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 8.

Kapcsolattartó: Őri György tű. őrnagy

Tel.: 88/590-623

 

Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Cím: 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31.

Kapcsolattartó: Nádai Tamás tű. őrnagy

Tel.: 88/590-620