Karrier

Aktuális pályázati lehetőségek:

A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Veszprém VMKI) személyi állományába nem pályázat keretében jelentkezők önéletrajzát a Veszprém VMKI három hónapig őrzi meg akkor, ha az önéletrajz benyújtója - annak beküldésekor - ehhez írásban kifejezetten hozzájárul.

Amennyiben az önéletrajz vagy annak kísérőlevele nem tartalmazza az adatok kezeléséhez való írásbeli hozzájárulást, a Veszprém VMKI kizárólag azt vizsgálja meg, hogy az önéletrajznak megfelelő, betöltetlen álláshellyel rendelkezik-e vagy sem. Ha ilyen üres álláshely nem áll rendelkezésre, a postán érkezett vagy személyesen benyújtott iratot visszaküldi a jelentkezőnek, a részére elektronikus úton benyújtott önéletrajzot pedig törli.

A jelentkező hozzájárulásával tárolt önéletrajzok esetén a három hónapos adattárolási határidő lejártát követően a pályázati anyagokat a Veszprém VMKI megsemmisíti, vagy ha arra a jelentkező külön igényt tart, részére visszaküldi.

 

Jelenleg nincsen érvényes álláspályázatunk.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap