Lakosságvédelem

A lakosságvédelem azokat a biztonsági intézkedéseket foglalja magában, amelyek keretében az állam gondoskodik a Magyarországon élők élet- és vagyonvédelméről, az őket fenyegető veszélyforrások beazonosításáról, a veszélyre történő felkészülésről és annak elkerüléséről, vagy az esetleg bekövetkezett csapás kárainak felszámolásáról és a helyreállítás megszervezéséről.

Magyarországon minden feltétel adott a biztonságos élet kialakításához, az alábbiakban megismerhetőek mindazon szabályzók, eszközök és módszerek, amelyekkel a katasztrófavédelem e célokért dolgozik.

 

Települések katasztrófavédelmi besorolása

A 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelettel bevezetett települések katasztrófavédelmi besorolásának 22 veszélyeztető hatás vizsgálatán keresztül 3 osztályba teszi kötelezővé a települések sorolását. Az új szabályozó abból az elvből indult ki, hogy nem beszélhetünk olyan településről, amelyet ne veszélyeztetne valamely természeti, ipari, és egyéb vagy veszélyeztető hatás. Jelenleg Veszprém megyében 15 településünk I., 62 településünk II. és 140 településünk III. katasztrófavédelmi osztályba tartozik.

Veszprém vármegye veszélyeztetettségét meghatározó hatások közül alapvetően a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek, mint legfőbb veszélyeztető hatás mellett, a rendkívüli időjárási hatások, a villámárvizek, valamint a nyári hónapok fokozott idegenforgalmából eredő hatások a meghatározóak.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap