Tájékoztató

Az Ügyfél és a hatóság közti kapcsolattartás egyes kötelező formáiról 2018. január 01. napjától.

2018. január 01-jén hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.).

Az Ákr. 35. § (2) bekezdése szerint, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz írásban vagy személyesen lehet előterjeszteni.

Írásbeli kapcsolattartási mód alkalmazásának kizárólag a postai úton, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer útján megküldött kérelem felel meg.

Az elektronikus levélcímről (e-mail) érkező kérelem a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében nem felel meg az írásbeli kapcsolattartás követelményeinek!

Fentiekre figyelemmel a hatóság felhívja az Ügyfelek figyelmét, hogy 2018. január 01. napjától a hatósági eljárás megindítása iránti kérelem benyújtására kizárólag írásban van mód, e-mail címről érkező kérelmek és egyéb beadványok nem alkalmasak joghatás kiváltására.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap