Közérdekű adatok aloldal fejlécképe

Különös közzétételi lista


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88–89. §, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi  LVII. törvény 28/D. § (4) és (5) bekezdés, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91/D. § (1) bekezdés, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.  (V. 22.) Korm. rendelet 1/E. § (1) bekezdés és 1/F. § (1)-(3) bekezdés

Közzétéve: 2023-01-16
Hirdetmények

Jelenleg nincs archivált anyag.

A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntések

Jelenleg nincs archivált anyag.

A hatóság döntéseinek Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján történő közhírré tétele

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján, ha az ügyfelek köre pontosan nem megállapítható, valamint a a több mint 50 ügyfél részvételével zajló eljárások esetén. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2023-01-05
Tájékoztató

Dátum Megnevezés
2023-01-05
Tájékoztató
A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján

Frissítve: 2018-07-30
Tájékoztató

Jelenleg nincs archivált anyag.

A közérdekű keresettel megtámadható döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése

Frissítve: 2021-07-06
Hatósági hirdetmények

Jelenleg nincs archivált anyag.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B. § a) és b) pontja

Jelenleg nincs archivált anyag.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatók nyilvántartása: a) a szolgáltató neve, lakcíme/székhelye, b) az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelölése, c) szükség szerint a 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (2)–(3) bekezdéseiben, foglalt adatok, d) a 2009. évi LXXVI. törvény 29. § a)–d) pontjában meghatározott adatok.

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdés  

Dátum Megnevezés
2024-06-14
Kéményseprő nyilvántartás 2024.05.28. (akadálymentes)
2024-06-14
Kéményseprő nyilvántartás 2024.05.28.
2024-05-28
Kéményseprő nyilvántartás 2024.04.02. (akadálymentes)
2024-05-28
Kéményseprő nyilvántartás 2024.04.02.
2024-04-03
Kéményseprő nyilvántartás 2024.02.27. akadálymentes
2024-04-03
Kéményseprő nyilvántartás 2024.02.27.
2024-02-27
Kéményseprő nyilvántartás 2024.02.08. akadálymentes
2024-02-27
Kéményseprő nyilvántartás 2024.02.08.
2024-02-08
Kéményseprő nyilvántartás 2024.01.08. akadálymentes
2024-02-08
Kéményseprő nyilvántartás 2024.01.08.
2024-01-08
Kéményseprő nyilvántartás 2023.12.21. akadálymentes
2024-01-08
Kéményseprő nyilvántartás 2023.12.21.
2023-12-21
Kéményseprő nyilvántartás 2023.11.20. akadálymentes
2023-12-21
Kéményseprő nyilvántartás 2023.11.20.
2023-11-21
Kéményseprő nyilvántartás 2023.10.03. akadálymentes
2023-11-21
Kéményseprő nyilvántartás 2023.10.03.
2023-10-03
Kéményseprő nyilvántartás 2023.09.20.
2023-10-03
Kéményseprő nyilvántartás 2023.09.20. akadálymentes
2023-09-20
Kéményseprő nyilvántartás 2023.09.06. akadálymentes
2023-09-20
Kéményseprő nyilvántartás 2023.09.06
2023-09-06
Kéményseprő nyilvántartás 2023.05.22 akadálymentes
2023-09-06
Kéményseprő nyilvántartás 2023.05.22
2023-09-05
Kéményseprő nyilvántartás 2023.05.22 akadálymentes
2023-09-05
Kéményseprő nyilvántartás 2023.05.22
2023-05-22
Kéményseprő nyilvántartás 2023.02.21. - akadálymentes
2023-05-22
Kéményseprő nyilvántartás 2023.02.21.
2023-02-22
Kéményseprő nyilvántartás 2023.02.02. akadálymentes
2023-02-22
Kéményseprő nyilvántartás 2023.02.02
2023-02-02
Kéményseprő nyilvántartás 2023.01.31. akadálymentes
2023-02-02
Kéményseprő nyilvántartás 2023.01.31.
2023-02-01
Kéménseprő nyilvántartás 2022.10.24.
2022-12-06
Kéményseprő nyilvántartás 2022
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdés 

Frissítve: 2023-01-16
Tájékoztató

Jelenleg nincs archivált anyag.


Gazdálkodási adatok

Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés a) pontja

A közzététel az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) a https://ekr.gov.hu link megjelenítésével, a 2018. évnél korábbi tervek a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételre hivatkozva, a kozbeszerzes.hu link megjelenítésével történik.

Közzétéve: 2023-03-14
Közbeszerzési terv 2023.

Dátum Megnevezés
2023-03-14
Közbeszerzési terv 2022.
2022-05-11
Közbeszerzési terv 2020
Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerinti adatok, vagyis az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok, tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra-ha vannak ilyenek-vonatkozó hivatkozás

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (2) bekezdés b) pontja alapján. A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon jelenleg nincs ezzel kapcsolatosan releváns adat.

A közzététel az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) a https://ekr.gov.hu link megjelenítésével, a 2018. 04.15. előtti adatok a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételre hivatkozva, kozbeszerzes.hu link megjelenítésével történik.

Frissítve: 2020-12-03
tájékoztató

Dátum Megnevezés
2020-12-03
tájékoztató
2020-12-03
tájékoztató
A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) bekezdés a)-b) pontja alapján. A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem kötött a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9.§ (1) bekezdés h)-i) pontjában meghatározott feltételek szerinti szerződést.

A közzététel a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Szerződésnyilvántartó Rendszerben (CoRe) történő közzétételre hivatkozva, a kozbeszerzes.hu link megjelenítésével történik.

Frissítve: 2020-12-03
közbeszerzési tájékoztató

Jelenleg nincs archivált anyag.

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (2) bekezdés c) pontja alapján. A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon jelenleg nincs ezzel kapcsolatosan releváns adat.

 

A közzététel az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) a https://ekr.gov.hu link megjelenítésével, a 2018.04.15. előtti adatok a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételre hivatkozva, a kozbeszerzes.hu link megjelenítésével történik.

Frissítve: 2020-12-03
tájékoztató

Jelenleg nincs archivált anyag.

Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok: hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, az, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján. A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon jelenleg nincs ezzel kapcsolatosan releváns adat.

 

A közzététel a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Szerződésnyilvántartó Rendszerben (CoRe) történő közzétételre hivatkozva, a kozbeszerzes.hu link megjelenítésével történik.

Frissítve: 2020-12-03
tájékoztató

Jelenleg nincs archivált anyag.

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. mellékletének 12. sora. Jelenleg nincs releváns adat.

Közzétéve: 2023-01-05
Tájékoztató

Dátum Megnevezés
2023-01-05
tájékoztató
Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. mellékletének 13. sora alapján. Jelenleg nincs releváns adat.

Közzétéve: 2023-01-05
Tájékoztató

Dátum Megnevezés
2023-01-05
tájékoztató

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap