Tartalomjegyzék

2019-ben is jól teljesített a Veszprém megyei katasztrófavédelem

2020. február 21.

Évértékelő és feladatszabó tiszti állománygyűlést tartott a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság február huszadikán Veszprémben. A rendezvény elöljárója dr. Mógor Judit tűzoltó dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatósági főigazgató-helyettese volt. Az állománygyűlést megtisztelték jelenlétükkel a társ- és rendvédelmi szervek és a katasztrófavédelemmel együttműködő partnerek képviselői.

A rendezvény elején Dányi Béla tűzoltó dandártábornok, igazgató köszöntötte a megye tiszti állományát, majd a megye munkáját bemutató kisfilm megtekintését követően szakterületenként mutatta be és értékelte Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság eredményeit. Előadásában kitért a jelentősebb beavatkozásokra éppúgy, mint a megelőzés érdekében végzett hatósági munkára, illetve a szervezet működéséhez szükséges gazdasági tevékenységre, fejlesztésekre, szakmai verseny- és sporteredményekre. A tábornok hangsúlyozta, az igazgatóság a hatósági, szakhatósági eszköztár teljes felhasználásával végezte elmúlt éves tevékenységét a lakosság biztonságának növelése érdekében. Kiemelte, hogy a megyében jelentős kockázati tényezőnek számító veszélyes üzemek szoros felügyelet alatt tartása folyamatos ellenőrzések révén valósult meg, a szakmai feladatok és a kommunikáció terén 2019-ben is a megelőzés volt fókuszban.

Az igazgató beszámolójában hangsúlyozta, hogy a megye katasztrófavédelme hosszú ideje megbízhatóan működik, pénzügyi és létszámgazdálkodása stabil, erőforrásaival megfelelően gazdálkodik. Az igazgató emlékeztetett rá, hogy nyár elején Kővágóörs önkéntes tűzoltói megszerezték az önállóan beavatkozó státuszt, valamint tűzoltószakmai és kommunikációs szempontból egyaránt a királyszentistváni hulladékkezelőben történt tűzeset adta a legnagyobb munkát az állománynak.

Előadása végén megköszönte a társ- és együttműködő szervezetek, az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek, valamint a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állományának egész éves munkáját.

Az igazgatóság tevékenységét dr. Mógor Judit tű. dandártábornok is értékelte. Beszéde elején köszöntötte a tiszti állományt és a meghívott vendégeket, majd történelmi visszatekintésében egy száz évvel ezelőtti jubileumi esemény kapcsán írott újságcikkben foglaltakra hívta fel a figyelmet. Már 1920-ban is a tűzoltóság volt az a szerv, amely folyamatosan, a nap huszonnégy órájában a lakosság szolgálatában állt és nem késlekedett a problémák megoldásában „a közjó érdekében, mások javára”. Ma sincs ez másként. Veszprém megyében 2019-ben a kockázatalapú szemlélet érvényesült, elmélyült a megelőzés szerepe, a reagáló-képesség nőtt. A beavatkozó állomány tevékenysége mellett kiemelte a funkcionális területen dolgozók eredményességét is, amivel biztosították a személyi, tárgyi feltételek meglétét a szakmai munkához. Kiemelte, hogy a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem véletlenül foglal el előkelő helyet a katasztrófavédelem rendszerében. A megyében folyó munkát magas szintű szolgálatteljesítés, egységes vezetés, hatékony kárfelszámolás, a megelőzés érdekében folytatott következetes hatósági tevékenység és felelősségteljes gazdálkodás jellemzi. A főigazgató-helyettes tolmácsolta dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának köszönetét a megyei katasztrófavédelem teljes személyi állománya 2019.évi munkájáért. Beszéde végén pedig meghatározta a 2020. év fő célkitűzéseit, feladatait, amelyek végrehajtásához eredményes munkát kívánt.

 

Fotó: Csondor Henrietta tű. hdgy.