Ülésezett a Területi Tűzmegelőzési Bizottság

2024. március 26. 15:24

Március huszonhatodikán tartotta éves ülését a Veszprém Vármegyei Területi Tűzmegelőzési Bizottság (TTB), Veszprémben. Az ülésen a kirendeltségvezetők és tűzoltóparancsnokok mellett az együttműködő szervezetek képviselői is részt vettek.

A bizottság tagjait Bakos György tűzoltó alezredes, hatósági osztályvezető, a bizottság titkára köszöntötte, majd bemutatta az új vármegyei tűzoltósági főfelügyelőt Jakab Tamás tűzoltó alezredest, aki egyben a bizottság ügyvezető elnöke is lett. A titkár átadta a szót az ügyvezető elnöknek, aki összegezte az elmúlt évet. Beszámolójában ismertette a területi katasztrófavédelmi szervezet tavalyi évi munkáját, a statisztikák tükrében áttekintést nyújtott az elmúlt évi beavatkozásokról. Hangsúlyozta, folytatódott az a tendencia, hogy a tűzoltói beavatkozások a műszaki mentések irányába mozdultak még nagyobb arányban, mint az előző években. Kiemelte, hogy nőtt a szén-monoxiddal kapcsolatos káresetek száma, mely az érzékelők elterjedésének is köszönhető. Hangsúlyozta, az ezzel kapcsolatos prevenciót tovább kell folytatni.

A főfelügyelő beszámolóját követően a bizottság titkára, Bakos György ismertette és szavazásra bocsátotta a TTB tavalyi évi tevékenységéről szóló beszámolót, és a 2024-re vonatkozó munkatervet, melyet a grémium tagjai jóváhagytak. Az ülésen mindezek mellett eszmecsere zajlott bizonyos kiemelt fontosságú témákban, egyebek mellett szó esett a kéményseprés fontosságáról, a megbízható szén-monoxid-érzékelők listájának nyilvános elérhetőségéről és a lista folyamatos frissítéséről, valamint az öngondoskodás további erősítéséről a vármegye polgáraiban. 

Fotók: Csondor Henrietta tűzoltó főhadnagy


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap