Tűzeseti hatósági bizonyítvány

Tájékoztató a tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadásáról
 

A tűzeset bekövetkezése szerint területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség az ügyfél kérelmére tűzeseti hatósági bizonyítványt ad ki. A hatósági bizonyítvány tartalmát a tűzesettel összefüggésben végzett kötelező adatgyűjtés alapozza meg.

A hatósági bizonyítvány tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni.

Az ügyfél kérelmének tartalmaznia kell a tűz keletkezési helyét, idejét, valamint azt az indokot, amely miatt a hatósági bizonyítvány kiadását kezdeményezi.

A tűzeseti hatósági bizonyítvány iránti kérelem kötelező tartalmi elemei:

  • ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcíme vagy székhelye;
  • az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme;
  • az ügyfélnek vagy képviselőjének az elektronikus levélcíme, a telefonos elérhetősége;
  • tűz keletkezési helye, ideje;
  • a hatósági bizonyítvány felhasználásának a célja.

Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni. Ha a hatóság számára rendelkezésére állnak a hatósági bizonyítvány kiadásához szükséges adatok, a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél, akkor 8 napon belül kell kiadni sommás eljárásban.

A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja ha:

  • kiadása jogszabályba ütközik,
  • az ügyfél valótlan vagy olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik,
  • a tűzeset megtörténtének ténye a helyszín megtekintése alapján egyértelműen nem állapítható meg.

Jogorvoslat

A tűzeseti hatósági bizonyítvány ellen jogorvoslatnak van helye. Ha a tűzeseti hatósági bizonyítványt kiállító hatóság hivatalból megállapítja, hogy a tűzeseti hatósági bizonyítvány tartalma valótlan, úgy a hatóság kijavítja, visszavonja vagy módosítja.Letölthető kérelem minta tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadásához

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap