Önállóan beavatkozó ÖTE

Tótvázsony Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az ezernégyszáz lelket számláló településen majd’ húsz évre nyúlik vissza a szervezett tűzoltás története. 1997-ben egy komoly tűzesetet követően kezdődött a helyi tűzoltók toborzása, majd 1998. március 1-jén tizenkét önkéntessel megalakult az egyesület. 2002-ben a német testvértelepülés, Dobel ajándékozott egy jól felszerelt gépjárműfecskendőt az önkénteseknek. Az önkormányzat és a megyei tűzoltószövetség támogatásainak, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt pályázatoknak köszönhetően az eszközpark folyamatosan bővül. Az egyesület a „SÉD” járási mentőcsoport alapító tagja. A csapat jelenleg tizenkilenc tagot számlál, tizenheten vállaltak szaktevékenységet. Ők tűzoltó alaptanfolyammal és tűzoltótechnikai jogosítvánnyal rendelkeznek, öt önkéntes jogosult tűzoltás vezetésére.

A Tótvázsonyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület létjogosultságát bizonyítja, hogy tagjai mind a műszaki mentési, mind pedig a tűzoltási munkálatok során nagy segítségére vannak a beavatkozó hivatásos tűzoltóknak. A beavatkozások mellett gyakorlatokon is rendszeresen bizonyítják rátermettségüket és felkészültségüket. Ezzel az előélettel döntöttek úgy az önkéntes tűzoltók, hogy 2016-ban kategóriát lépnek és önállóan beavatkozóvá válnak.

Az egyesület parancsnoka Horváth Zoltán.

 

Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az 1893. április 30-án alakult Veszprém Megyei Tűzoltó Szövetség irataiban 1895-től szerepel egyesület neve. Az eltelt 125 év során a viharos történelmi események sem törték meg az egyesület munkáját, folytonosságát, csupán megerősítette szükségességét. Az egyesület megalakulásától – egyes időszakokban (például az 50-es években) csökkenő aktivitással, de – megszakítás nélkül működött. Az 1994. évben a Káli medencében kialakult szárazság következtében nagyon tűzveszélyes helyzet alakult ki. Kővágóörs község tűz veszélyeztetettsége indokolttá tette, hogy újjá szerveződjön a községben a tűzoltói tevékenység. 1996. év júniusának végére 16 fővel az akkori Egyesülési törvény alapján megszervezésre került, megalakult a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. amely 1999. július 1-től kiemelt közhasznú szervezetkén működik tovább. A kővágóörsi civil szervezetekkel, a Kővágóörsi Közös Polgármesteri Hivatallal, a balatonparti és Káli medencei 9 önkormányzattal együttműködési megállapodás alapján jó kapcsolatot ápol az egyesület. 

Az egyesület évente több elméleti és gyakorlati oktatást szervez, képzések elvégzésére sarkallja tagjait tudásuk fejlesztésére a tapasztalatszerzés érdekében. Gyakorlatot évente 2 alkalommal hajtanak a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság ellenőrzése és szakmai iránymutatása mellett. Az érdeklődő és arra alkalmas fiatalok számára lehetőséget biztosítunk tűzoltói alapképzésben való részvételre. A Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó-parancsoksággal 2008.11.30-án II. kategóriájú együttműködési megállapodást kötöttünk, melyet legutóbb 2018-ban került módosításra, már az új főigazgatói utasítás alapján. 2018. 11. 09-én I. kategóriás együttműködést tudtak kötni. Az egyesület tagjainak létszáma 2018-ban 40 fő. A szaktevékenységet végző tűzoltók száma 30 fő, akik tűzoltó alaptanfolyammal, és tűzoltó technikai jogosítvánnyal rendelkeznek. Önálló tűzoltói szaktevékenységet vállaló 18 fő közül tűzoltás vezetésére jogosító végzettséggel 3 fő, PÁV vizsgával 4 fő gépjárművezető rendelkezik.

Az együttműködési megállapodások kapcsán számos esetben tud segítséget nyújtani a Badacsonytomaji hivatásos egységnek. Mivel a település tűzoltó laktanyától távolabb helyezkedik el, ezért gyorsaságával is tudja segíteni a hivatásos állomány munkáját.Az egyesület 2012 óta alapító tagja Bakony Mentő Csoportnak, mint közepes városi kutató mentő csoport országos minősítéssel rendelkezik. A tűz és káresetek felszámolásán kívül is számos alkalommal találkozik az egyesület a hivatásos egységek vezetőivel, ill. beosztott állománnyal, hiszen minden évben részt vesz a tűzoltó versenyeken. Az egyesület a rendszerbeállító gyakorlatot 2019. június 14-én hajtotta végre 18 fővel.

 

Vállalt tevékenységi terület (10 település)

 

     Vállalt tevékenységi terület       Terület (km2)                Lakosság (fő)

                  Kővágóörs                          22,09                              783

                    Révfülöp                           10,36                             1174

                Balatonrendes                        6,76                               121

                     Salföld                              5,18                                80

                     Kékkút                              3,68                                72

                 Szentbékálla                         10,70                              174

                    Köveskál                           14,49                              338

               Mindszentkálla                      10,84                              241

                Balatonhenye                        11,73                              128

                   Monoszló                            7,46                               107

                   Összesen:                          10,29                             3218