Érintett ágazatok, alágazatok

ÁGAZAT

ALÁGAZAT

Energia

villamosenergia-rendszer létesítményei (kivéve az atomerőmű nukleáris biztonságára és sugárvédelmére, fizikai védelmére, valamint biztosítéki felügyeletére vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó rendszerek és rendszerelemek)
kőolajipar
földgázipar
távhő

Közlekedés

közúti közlekedés
vasúti közlekedés
légi közlekedés
vízi közlekedés
logisztikai központok

Agrárgazdaság

mezőgazdaság
élelmiszeripar
elosztó hálózatok

Egészségügy

aktív fekvőbeteg-ellátás, és a működtetéséhez szükséges szolgáltatások
mentésirányítás
egészségügyi tartalékok és vérkészletek
magas biztonsági szintű biológiai laboratóriumok
gyógyszer-nagykereskedelem

Társadalombiztosítás

társadalombiztosítási ellátások igénybevételéhez kapcsolódó informatikai rendszerek és nyilvántartások

Pénzügy

pénzügyi eszközök kereskedelmi, fizetési, valamint klíring- és elszámolási infrastruktúrái és rendszerei
bank- és hitelintézeti biztonság
készpénzellátás

Infokommunikációs technológiák

internet-hozzáférési szolgáltatás és internet-infrastruktúra
elektronikus hírközlési szolgáltatások, elektronikus hírközlő hálózatok
műsorszórás
postai szolgáltatások
kormányzati elektronikus információs rendszerek

Víz

ivóvíz-szolgáltatás
felszíni és felszín alatti vizek minőségének ellenőrzése
szennyvízelvezetés és -tisztítás
vízbázisok védelme
árvízi védművek, gátak

Honvédelem

honvédelmi rendszerek és létesítmények

Közbiztonság-védelem

rendvédelmi szervek infrastruktúrái
Széchenyi 2020 Kohéziós Alap