MOLARI

MOLARI

A veszélyes üzemekben működő biztonsági irányítási rendszerek és a védelmi struktúra mellett is bekövetkezhetnek veszélyes anyag kibocsátásával járó események. A kiszabaduló veszélyes anyagok időbeni jelzése, a terjedési adatok megállapítása, a veszélyes ipari üzem környezetében lévő lakosság azonnali riasztása és elzárkóztatása (kimenekítése), a védekezésben részvevő szervezetek értesítése és megfelelő alkalmazása a döntéshozóktól azonnali, késedelmet nem tűrő intézkedések megtételét igénylik, amelyet az új rendszer támogat. Az országos rendszer állami költségvetésből 2006-2012. között 20 veszélyes ipari üzem környezetében kerül kiépítésre. Veszprém vármegyében a 2007. évben kezdődtek meg a munkálatok, az „éles” üzem 2009. októberében indult.

A rendszer felépítése és működése:

A MoLaRi meteorológiai és vegyi végpontokból (monitoring rendszer), elektronikus lakossági riasztó és tájékoztató eszközökből (riasztó rendszer), valamint a kommunikációs és informatikai adatátviteli részből épül fel.

A monitoring rendszer a veszélyes ipari üzem területén (a veszélyeztetett irányokban) és a veszélyeztetett települések határában került kiépítésre. A monitoring rendszer vonatkozásában veszélyes ipari üzemenként átlagosan 4 meteorológiai állomással és gázérzékelőkkel felszerelt, valamint az üzem nagyságától függően meghatározott darabszámú gázérzékelőkkel ellátott mérési pont került kiépítésre.

A monitoring rendszer mérőszondái által mért adatok a veszélyes ipari üzemekben elhelyezett gyűjtőközpontokban kerülnek gyűjtésre, majd továbbításukat követően az országos központban kerülnek feldolgozásra, értékelésre. Az információ párhuzamosan eljut a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére is. A veszélyes koncentráció elérésekor - a veszélyes ipari üzemmel történt egyeztetést követően – történik a lakosság riasztása. A monitoring végpont veszélyes ipari üzemben való elhelyezése és a riasztási küszöbök megfelelő beállítása biztosítja, hogy csak a tényleges súlyos ipari baleset kerüljön jelzésre.

A riasztó rendszerek (amelyek élő szó, előre felvett sablon szöveg, vagy riasztási jelzések közlésre is alkalmasak) a veszélyeztetett településeken kerültek kiépítésre. Pontos darabszámuk a települések nagyságától, elhelyezkedésétől függően az előzetes akusztikai, terjedési vizsgálatok alapján került meghatározásra. A riasztás központi elrendelését biztosító vezérlőközpontok a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (Veszprém vármegyében, Veszprémben) 24 órás ügyeletein kerültek elhelyezésre.

A MOLARI rendszer a külső és belső védekezés része. Ez a több éves projekt keretében megvalósult figyelő és riasztó rendszer szervesen beépült az üzemi és a települési védelmi tervekbe, a vezetés és a lakosságvédelmi intézkedések bevezetésének folyamatába is.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap