Szervezeti, személyzeti adatok


Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve: 2023-01-05
Elérhetőségi adatok akadálymentes

Közzétéve: 2023-01-05
Elérhetőségi adatok

Dátum Megnevezés
2023-01-05
Elérhetőségi adatok
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve: 2023-01-05
Ügyfélszolgálat rendje

Közzétéve: 2023-01-05
Ügyfélfogadás rendje

Dátum Megnevezés
2023-01-05
Ügyfélszolgálat rendje
2023-01-05
Ügyfélfogadás rendje
Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve: 2023-11-09
Veszprém VMKI szervezeti ábra 2023.11.01

Közzétéve: 2023-01-10
Szervezeti egységek feladatai

A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetői

Az igazgatóság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve: 2017-08-17
Az igazgatóság vezetői

Jelenleg nincs archivált anyag.


Felügyelt költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és elérhetőségi adatai

Közzétéve: 2023-02-14
Felügyelt szervek

Közzétéve: 2023-02-14
Tűzoltóságok

Közzétéve: 2023-02-14
Katasztrófavédelmi kirendeltségek

Dátum Megnevezés
2023-02-14
Felügyelt szervek

Gazdálkodó szervezetek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közzétéve: 2023-01-05
Tájékoztató

Dátum Megnevezés
2023-01-05
tájékoztató

Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve.

Közzétéve: 2023-01-05
Tájékoztató

Dátum Megnevezés
2023-01-05
tájékoztató

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai:

Közzétéve: 2023-02-14
Felettes szerv adatai

Dátum Megnevezés
2023-02-14
Felettes szerv adatai

Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közzétéve: 2023-01-05
Tájékoztató

Dátum Megnevezés
2023-01-05
tájékoztató

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap