Szervezeti, személyzeti adatok


Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Frissítve: 2021-07-06
Elérhetőségi adatok

Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve: 2021-03-07
Ügyfélfogadás rendje

Frissítve: 2021-03-07
Ügyfélszolgálat rendje

Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve: 2020-12-04
Veszprém MKI szervezeti ábra

Frissítve: 2020-10-13
Szervezeti egységek feladatai

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetői

Az igazgatóság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve: 2017-08-17
Az igazgatóság vezetői


Felügyelt költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

Megnevezése, és elérhetőségi adatai

Közzétéve: 2017-09-26
Tűzoltóságok


Gazdálkodó szervezetek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Frissítve: 2021-07-06
tájékoztató


Közalapítványok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Frissítve: 2021-07-06
tájékoztató


Lapok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Frissítve: 2021-07-06
tájékoztató


Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai:

Frissítve: 2020-01-07
Felettes szerv adatai


Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Frissítve: 2021-07-06
tájékoztató