Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Frissítve: 2023-08-16
Veszprém VMKI SZMSZ 2023 Szabályzat

Frissítve: 2023-04-19
Veszprém VMKI SZMSZ 2023. intézkedés

Közzétéve: 2023-03-30
Alapító Okirat

Közzétéve: 2023-01-16
Veszprém VMKI adatvédelmi szabályzat

Közzétéve: 2023-01-09
BM OKF adatvédelmi szabályzat

Frissítve: 2022-12-02
Jogszabályok


A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve: 2019-12-11
Bemutatkozás angolul

Frissítve: 2019-12-11
Bemutatkozás magyarul

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Közzétéve: 2023-01-18
Hatósági hatásköri lista

Közzétéve: 2020-01-31
Tájékoztatás hatósági kapcsolattartásról

Közzétéve: 2020-01-31
E-ügyintézési tájékoztató

Dátum Megnevezés
2023-01-18
Hatósági hatásköri lista

Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közzétéve: 2023-01-05
Tájékoztató

Dátum Megnevezés
2023-01-05
tájékoztató

A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve: 2023-01-24
Nyilántartások

Közzétéve: 2023-01-09
Tájékoztatás nyilvántartásokhoz

Dátum Megnevezés
2023-01-24
Nyilvántartások
2023-01-09
nyilvántartás
2023-01-09
Tájékoztatás

Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2023-01-05
Tájékoztató

Dátum Megnevezés
2023-01-05
tájékoztató

Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közzétéve: 2023-01-05
Tájékoztató

Dátum Megnevezés
2023-01-05
tájékoztató

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közzétéve: 2023-01-05
Tájékoztató

Dátum Megnevezés
2023-01-05
tájékoztató

A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről és az észrevételek elutasításának indokairól

A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2023-01-05
Tájékoztató

Dátum Megnevezés
2023-01-05
tájékoztató

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.


Hirdetmények

A szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve: 2017-08-31
Hírek

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi tisztviselő, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve: 2023-11-09
közérdekű adatok igénylése


A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.

Közzétéve: 2023-01-05
Tájékoztató

Dátum Megnevezés
2023-01-05
tájékoztató

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.

Frissítve: 2023-01-05
Tájékoztató

Dátum Megnevezés
2023-01-05
tájékoztató

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljából elérhető adatok, így díjjegyzék sem áll rendelkezésre

Közzétéve: 2023-01-05
Tájékoztató

Dátum Megnevezés
2023-01-05
tájékoztató

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Frissítve: 2022-11-30
Jogorvoslati tájékoztató


A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál nincs ilyen megállapodás.

Közzétéve: 2023-01-05
Tájékoztató

Dátum Megnevezés
2023-01-05
tájékoztató

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál nincs ilyen megállapodás.

Közzétéve: 2023-01-05
Tájékoztató

Dátum Megnevezés
2023-01-05
tájékoztató

Közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

Közzétéve: 2023-01-05
Tájékoztató

Dátum Megnevezés
2023-01-05
tájékoztató

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.

Közzétéve: 2023-01-05
Tájékoztató

Dátum Megnevezés
2023-01-05
tájékoztató

Közzétételi listák

Közzétéve: 2022-12-06
Egyedi közzétételi lista

Közzétéve: 2022-12-06
Különös közzétételi lista


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap