Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása. A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon jelenleg nincs ezzel kapcsolatosan releváns adat.

Frissítve: 2021-07-06
tájékoztató

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai.

2018-ban, 2019-ben és 2020-ban Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon ÁSZ ellenőrzés nem volt. Jelenleg nincs releváns adat.

Frissítve: 2021-07-06
tájékoztató

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon végrehajtott ellenőrzéseknek nyilvános megállapítása nem volt.

Frissítve: 2021-07-06
tájékoztató

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk. A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon jelenleg nincs ezzel kapcsolatosan releváns adat.

Frissítve: 2021-07-06
tájékoztató

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Frissítve: 2021-07-06
tájékoztató


Költségvetések, beszámolók

Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

A költségvetés végrehajtása

Külön jogszabályban meghatározott beszámolók


Működés

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2020-03-02
tájékoztató

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve: 2021-02-17
5 milló feletti szerződések 2021. I. félév

Közzétéve: 2021-02-08
5 milló feletti szerződések 2020. II. félév

Közzétéve: 2021-02-08
5 milló feletti szerződések 2020. I. félév

Közzétéve: 2020-01-06
5 millió feletti szerződések 2019. II. félév

Közzétéve: 2019-12-03
5 millió feletti szerződések 2018. II. félév

Közzétéve: 2019-12-03
5 millió feletti szerződések 2019. I. félév

Frissítve: 2018-06-07
Szerződések 2018. I. félév

Frissítve: 2018-05-09
szerződések 2017

Frissítve: 2016-08-10
2016.01-02

Frissítve: 2016-08-09
2016.05-06

Frissítve: 2016-08-09
2016.03-04

Frissítve: 2016-08-09
2015.11-12

Frissítve: 2016-08-09
2015.9-10

Frissítve: 2016-08-09
2015.7-8

Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye). A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon jelenleg nincs ezzel kapcsolatosan releváns adat.

Közzétéve: 2020-03-02
tájékoztató

Dátum Megnevezés
2017-08-30
Koncesszió 2014
2014-10-18
document_140
2014-10-18
304-koncesszio-20131114
Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések. A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon jelenleg nincs ezzel kapcsolatosan releváns adat.

Közzétéve: 2020-03-02
tájékoztató

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon jelenleg nincs ezzel kapcsolatosan releváns adat.

Közzétéve: 2020-03-02
tájékoztató

Dátum Megnevezés
2017-08-30
Eu támogatás
2015-01-22
326-eu-tamogatas-2014-1
2014-10-18
document_122
2014-10-18
414-eu-tamogatas-2013
Közbeszerzési információk