Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása. A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon jelenleg nincs ezzel kapcsolatosan releváns adat.

Közzétéve: 2023-01-05
Tájékoztató

Dátum Megnevezés
2023-01-05
Tájékoztató
2022-12-14
tájékoztató
2022-06-01
tájékoztató
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai.

2021-ben és 2022-ben Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon ÁSZ ellenőrzés nem volt. Jelenleg nincs releváns adat.

Közzétéve: 2023-01-09
Tájékoztató

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon végrehajtott ellenőrzéseknek nyilvános megállapítása nem volt.

Közzétéve: 2023-01-05
Tájékoztató

Dátum Megnevezés
2023-01-05
Tájékoztató
2022-12-14
tájékoztató
Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk. A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon jelenleg nincs ezzel kapcsolatosan releváns adat.

Közzétéve: 2023-01-05
Tájékoztató

Dátum Megnevezés
2023-01-05
tájékoztató
Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Közzétéve: 2023-01-05
Tájékoztató

Dátum Megnevezés
2023-01-05
tájékoztató

Költségvetések, beszámolók

Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

A költségvetés végrehajtása

Külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Dátum Megnevezés
2022-12-06
2019. évi I. negyedév mérlegjelentés
2022-12-06
2019. II. negyedéves mérlegjelentés
2022-12-06
2020. III. negyedéves mérlegjelentés
2022-12-06
2020. II. negyedéves mérlegjelentés
2022-12-06
2019. IV. negyedéves mérlegjelentés (Éves elszámolás)
2022-12-06
2020. I. negyedéves mérlegjelentés
2022-12-06
2019. IV. negyedéves mérlegjelentés
2022-12-06
2019. III. negyedéves mérlegjelentés
2022-12-06
Veszprém MKI 2020. IV. negyedéves mérlegjelentés
2019-04-29
2018. évi IV. negyedéves mérlegjelentés
2019-03-25
2018. évi III. negyedéves mérlegjelentés
2019-02-25
2018. évi II. negyedéves mérlegjelentés
2019-02-25
2017. évi IV. negyedéves mérlegjelentés
2019-02-25
2018. évi I. negyedéves mérlegjelentés
2018-05-03
2017. évi III. negyedéves mérlegjelentés
2018-01-04
2017. évi II. negyedéves mérlegjelentés
2017-09-14
2017. I. negyedév mérlegjelentés
2017-08-23
2016. III. negyedév mérlegjelentés
2017-08-23
2016. IV. negyedév mérlegjelentés
2017-08-23
2015 II negyedév mérlegjelentés
2017-08-23
2015. évi IV. névi Mérlegjelentés
2017-08-23
2015.évi III. negyedév
2017-08-23
2016. I. negyedév mérlegjelentés
2017-08-23
2016. II. negyedév mérlegjelentés
2015-08-25
2012 II negyedév mérlegjelentés
2015-08-25
2012 I negyedév mérlegjelentés
2015-08-25
2013 II negyedév mérlegjelentés
2015-08-25
2012 III negyedév mérlegjelentés
2015-08-25
2012 IV negyedév mérlegjelentés
2015-08-25
2013 I negyedév mérlegjelentés
2015-08-25
2013 III negyedév mérlegjelentés
2015-08-25
2013 IV negyedév mérlegjelentés
2015-08-25
2014 I negyedév mérlegjelentés
2015-08-25
2014 II negyedév mérlegjelentés
2015-08-25
2014 IV negyedév mérlegjelentés
2015-08-25
2015 I negyedév mérlegjelentés
2015-08-25
2014 III negyedév mérlegjelentés

Működés

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.

A közzététel a Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felület alkalmazásával történik, az alábbi linken:

https://kif.gov.hu/

Közzétéve: 2023-01-05
Tájékoztató

Dátum Megnevezés
2023-01-05
tájékoztató
Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.

A közzététel a Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felület alkalmazásával történik, az alábbi linken:

https://kif.gov.hu/

Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye). A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon jelenleg nincs ezzel kapcsolatosan releváns adat.

Közzétéve: 2023-01-05
Tájékoztató

Dátum Megnevezés
2023-01-05
tájékoztató
2017-08-30
Koncesszió 2014
2014-10-18
document_140
2014-10-18
304-koncesszio-20131114
Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések. 

A közzététel a Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felület alkalmazásával történik, az alábbi linken:

https://kif.gov.hu/

 

Közzétéve: 2023-01-05
Tájékoztató

Dátum Megnevezés
2023-01-05
tájékoztató
Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon jelenleg nincs ezzel kapcsolatosan releváns adat.

Közzétéve: 2023-01-05
Tájékoztató

Dátum Megnevezés
2023-01-05
tájékoztató
Közbeszerzési információk

Éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről.

Megkötött szerződések keresése

 

Közzétéve: 2024-03-26
Közbeszerzési terv 2024 1. verzió

Frissítve: 2024-03-26
Közbeszerzési terv 2024 2. verzió

Közzétéve: 2023-03-14
Közbeszerzési terv 2023.

Közzétéve: 2022-11-25
Közbeszerzés összegzés


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap