Helyi vízkár

A védekezési terv tartalmi követelményei:

- A település területi leírása (kiemelve a védett területeket, a fontosabb objektumokat, a különösen veszélyeztetett területeket, előfordult helyi vízkár eseményeket, védekezést)

- A védelmi létesítmények ismertetése (befogadó csatornák, vízfolyások, műtárgyak, tározók, tárózási lehetőségek)

- Kapcsolódó egyéb vízi létesítmények ismertetése (belterületi árokhálózat, külterületi vízrendezési művek)

- A védekezés irányítási rendje (névszerinti beosztás, riasztási terv, hírközlés)

- A védekezés személyi és technikai feltételei (közerő mozgósítási, kiállítási terv, kiürítési és mentési terv, védekezési anyagok, eszközök)

- A vízügyi igazgatóságtól igényelt segítség részletezése

- A védművek felülvizsgálati rendje

- A területileg illetékes vízügyi igazgatóság, és a területen működő vízgazdálkodási társulatok cím és névjegyzéke

- Áttekintő helyszínrajz (M=1:100 000 vagy M=1:50 000)

- Részletes helyszínrajz (M = 1: 10 000 vagy M = 1 : 4 000; 1: 2 880 ), feltüntetve a településen átfolyó vízfolyásokat, a belterületi vízelvezető árkokat, a vízelvezető csatornahálózatot, a szivattyútelepeket, az ideiglenes szivattyúzási helyeket, az elöntéssel veszélyeztetett területeket, a vésztárózási lehetőségeket, a lejtési viszonyokat, a vízátvezetési lehetőségeket, a vízgyűjtő határát
- Kimutatás a vízi létesítményekről
- befogadó csatornák, illetve vízfolyások (kiépítési vízhozam, jelenlegi vízszállítás,)
- jelentősebb vízkormányzó műtárgyak (kezelési utasítás)
- szivattyútelepek, szivattyúállások (hely, kapacitás)
- tározók (állandó, ideiglenes, szükségtározó)
- mértékadó vízmércék (helye, "0" pont)
- Hossz-szelvények
- a fontosabb csatornákról, vízfolyásokról.

A védekezési tervet - az illetékes vízügyi igazgatóság előzetes szakmai állásfoglalásának figyelembe vételével - a polgármester (főpolgármester) hagyja jóvá. A jóváhagyott terv egy példányát a polgármesteri hivatalban kell elhelyezni, egy példányát el kell küldeni a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak. A védekezési tervek felülvizsgálatát és a szükséges módosításokat évente rendszeresen el kell végezni, hogy a tervben mindig a ténylegesnek megfelelő adatok álljanak rendelkezésre.

Teljes dokumentum letöltése innen

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap